بانگ گردش های چرخ است این که خلق، می نوازندش به تنبور و به حلق /

ما همه ابنای آدم بوده ایم، در بهشت این لحن ها بشنوده ایم

این فایل صوتی کوتاه، آرم ابتدایی مجموعه ای ۱۲ قسمتی با موضوع «تاریخ موسیقی در ایران» است که بهار سال ۹۲ ساختم و در آن پیدایی و سیر تحول موسیقی در ایران را از دوره امویان تا پس از انقلاب ۵۷ مرور کردم. به زودی این مجموعه در پروژه ای بزرگ برای عموم مردم عرضه خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید