کتاب های من

  • مقدمه ای بر اخترفیزیک نوین (مترجم)

Modern Astrophysics-Mehrjoo

  • اساسنامه، قوانین و مقررات بین المللی شنا (مترجم)

قوانین و مقررات بین المللی شنا

  • نجوم مقدماتی ؛ جلدهای اول و چهارم (ویراستار علمی)
  • نجوم مقدماتی-صمد غلامی-احسان مهرجو
  • الفبای المپیاد نجوم و اخترفیزیک (ویراستار علمی)
  • olympiad.nojum.2olympiad.nojum.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ستاره شناسی؛ اصول و عمل (مترجم) / در دست چاپ

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod