۰ آلودگی نوری چیست؟ تاثیر آلودگی نوری بر آسمان شب، اثرات آلودگی نوری بر سلامت انسان، حیوانات و گیاهان، آلودگی نوری و اتلاف انرژی در ایران و جهان، مسئولیت های زیست­ محیطی و اجتماعی ما. صد سال پیش، هر انسانی می­ توانست با نگاهی...

بیشتر