۰ این اثر خلاصه ای از کتاب “فرسودگی” به قلم نویسنده بزرگ فرانسوی کریستین بوبن (و ترجمه ی روان پیروز سیّار) است که در آن عقاید خود را در مورد نویسنده و نویسندگی به شیوایی و زیبایی هرچه تمام تر به رشته تحریر درآورده...

بیشتر